Learn Basic Swahili

  • Learn Basic Swahili

Learn Basic Swahili

 

 

Learn Basic Swahili – English Translations

Now you can learn most common Swahili words often used by tour guides in Kenya on your safari.

 

Greetings/Salamu:

Hello – Jambo/ Salama

How are you? – Habari yako/ Habari gani

Fine (response) – Nzuri

Goodbye – Kwaheri (singular)/ Kwaherini (plural, more than one person)

See You Later – Tutaonana

Nice to meet you – Nafurahi kukuona

Good Night – Lala Salama

Good Morning – Habari za asubuhi

 

Short Words and Sentences:

Yes – Ndiyo

No – Hapana

Thank You – Asante

Thank you very much – Asante Sana

Please – Tafadhali

You are welcome – Karibu/ Starehe

Can you help me? – Tafadhali, naomba msaada

Excuse me – Samahani

Okay – Sawa

My name is….. – Jina langu ni…..

What is your name? – Jina lako nani?

Where are you from? – Unatoka wapi?

I’m from… – Natokea…..

May I take a picture? – Naomba kupiga picha?

Do you speak English? – Unasema Kiingereza?

Do you speak Kiswahili? – Unasema Kiswahili?

Just a little bit – Kidogo tu!

How do you say…..in Kiswahili? – Unasemaje….kwa Kiswahili?

I don’t understand – Sielewi

Friend – Rafiki

 

Getting Around:

Where is the….? – Ni wapi….?

Airport – Uwanja wa ndege

Bus station – Kituo cha mabasi

Bus stop – Kituo cha basi

Taxi stand – Stendi ya teksi

Train station – Kituo cha treni

Bank – Benki

Market – Soko

Police Station – Kituo cha polisi

Post Office – Posta

Tourist Office – Ofisi ya watalii

Toilet/ Bathroom – Msalani

What time is the…..leaving? – Inaondoka saa ngapi……?

Bus – Basi

Minibus – Matatu (Kenya); Dalla Dalla (Tanzania)

Plane – Ndege

Train – Treni/ Gari la moshi

Is there a bus going to…..? – Kuna basi ya…..?

I’d like to buy a ticket – Nataka kununua tikiti

Is it near? – Ni karibu?

Is it far? – Ni mbali?

There – Huko

Over there – Pale

Ticket – Tikiti

Hotel – Hoteli

Room – Chumba

Reservation – Akiba

Are there any vacancies for tonight? – Mna nafasi leo usiku?

No vacancies – Hakuna nafasi

How much is it per night? – Ni bei gani kwa usiku?

Mosquito net – Chandarua

 

Days and Numbers:

Today – Leo

Tomorrow – Kesho

Yesterday – Jana

Now – Sasa

Later – Baadaye

Every day – Kila siku

Monday – Jumatatu

Tuesday – Jumanne

Wednesday – Jumatano

Thursday – Alhamisi

Friday – Ijumaa

Saturday – Jumamosi

Sunday – Jumapili

1 – moja

2 – mbili

3 – tatu

4 – nne

5 – tano

6 – sita

7 – saba

8 – nane

9 – tisa

10 – kumi

11 – kumi na moja (ten and one)

12 – kumi na mbili (ten and two)

20 – ishirini

21 – ishirini na moja (twenty and one)

30 – thelathini

40 – arobaini

50 – hamsini

60 – sitini

70 – sabini

80 – themanini

90 – tisini

100 – mia

200 – mia mbili

1000 – elfu

100,000 – laki

 

Foods and Drinks:

I’d like….. – Nataka…..

Fruit – Matunda

Meat – Nyama

Food – Chakula

Hot/ Cold – Ya moto/ Baridi

Water – Maji

Vegetables – Mboga

Hot water – Maji moto

Drinking water – Maji ya kunywa

Fish – Samaki

Beer – Pombe

Beef – Nyama ya ng’ombe

Soda (soft drinks) – Soda

Chicken – Kuku

Milk – Maziwa

 

Health:

Where can I find a…..? – Naweza kupata…….wapi?

Hospital – Hospitali

Medical Centre – Kituo cha matibabu

Doctor – Daktari

I’m sick – Mimi ni mgonjwa

It hurts here – Naumwa hapa

I need a doctor – Nataka kuona daktari

Headache – Maumivu ya kichwa

Medicine – Dawa

Fever – Homa

Vomiting – Kutapika

Malaria – Melaria

Diarrhoea – Harisha/ Endesha

 

Animals:

Most tour guides and operators in Kenya speak Swahili on safaris

Animal – Mnyama

Leopard – Chui

Rhino – Kifaru

Cow – Ng’ombe

Goat – Mbuzi

Cheetah – Duma/ Chita

Hyena – Fisi

Warthog – Ngiri

Buffalo – Nyati/ Mbogo

Zebra – Punda milia

Giraffe – Twiga

Lion – Simba

Elephant – Ndovu

Wildebeest – Nyumbu

keyboard_arrow_up